Advies

< terug   b1

Advies

 

Na een grondige analyse van observaties, volgt advies. Daarin worden oplossingen geboden voor waargenomen verstoringen in het evenwicht van het betreffende individu in een zorgorganisatie of thuis.

 

De adviezen zijn altijd gebaseerd op nieuwe kennis uit de neurowetenschap- pen, met name aangereikt door de Sensorische Informatieverwerking en dr. Anneke van der Plaats.

Vanuit de integrale aanpak is een advies nooit een op zichzelf staand gegeven. Het advies heeft effect op alle aspecten van wonen, welzijn en zorg rondom de betrokkenen.

 

Overleg met verschillende disciplines in de zorg, familie/mantelzorgers, casemanager (in de thuissituatie), is nodig om borging van kennis en interventies te garanderen.

 

Hoofd-Stuk maakt deel uit van BreinCollectief en kan te allen tijde gebruik maken van de daarin aanwezige expertises.

Thuis Observatie en Advies

 

Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Het is mogelijk dat de mantelzorger(s) te maken krijgt met ‘’probleemgedrag’’, gedrag dat we niet begrijpen; dit kan zich uiten op vele manieren overdag of ‘s nachts..

 

In samenwerking met Anneke van der Plaats ontstond Thuis Observatie en Advies. De observatie is erop gericht te ontdekken op welke specifieke momenten het gedrag ontstaat,wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan en wat de omstandigheden zijn waarin dit gedrag zich voordoet.

 

Jos komt bij u thuis voor observatie en praktisch advies.

Kosten: € 65,- per uur
Reiskosten buiten Arnhem € 0,19 p. km.