Lezingen & cursussen

Lezingen
 

  • voor Alzheimer Cafe’s:

 

De lezingen gaan over prikkelverwerking in de hersenen en over welke praktische handvatten dit kan geven voor de thuissituatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn stress, (nachtelijke) onrust, onbegrepen gedrag, verveling.

 

    • voor zorginstellingen:

 

” De Wondere Wereld van Dementie”.

De lezing behandeld de werking van het brein en het effect dat de omgeving heeft op gedrag. Het gebouw, het interieur, de werkprocessen, het ontbreken van een dagprogramma zijn factoren waardoor onbegrepen gedrag kan ontstaan. Een echte eye-opener voor medewerkers, managers en (para) medici.

 

  • congressen en symposia:

 

” De Wondere wereld van Dementie”
“ Creëren van een gunstige omgeving voor dementie”.

Cursussen
 

  • voor medewerkers en managers van zorginstellingen:

 

“Creëren van een gunstige omgeving voor dementie”. Over het inrichten van een gunstige omgeving voor mensen met hersenschade.
Duur: 4 dagdelen.

 

  • voor mantelzorgers, vrijwilligers en ondersteuners:

 

“Omgaan met dementie”. Over het leven met een dementerende partner/familielid. Inzicht geven in het ontstaan van onbegrepen gedrag, stressfactoren in de thuissituatie, rol van eigen gedrag. De cursus geeft talloze handvatten voor de dagelijkse praktijk.
Duur: 8 bijeenkomsten

Alle lezingen en cursussen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats.