observatie

Observaties

 

Observeren is: een waarnemen zonder te oordelen en interpreteren.
Als eerste is de omgeving van belang: het gebouw, het interieur, licht, geluid, kleur, routing en duiding van de ruimten. Ten tweede de wijze waarop werkprocessen verlopen. Daarna kijk ik naar momenten die het specifieke gedrag van één individu veroorzaken.

Een analyse van alle waarnemingen laat zien dat er vaak een opeenvolging is van kleine, bijna onzichtbare verstoringen in het evenwicht van het individu.
De conclusies van die observaties leiden tot veranderingen in het bewust zijn van het effect van de fysieke omgeving, de werkprocessen, de dagstructuur en de dagbesteding op gedrag.