Gedrag

Gedrag

 

Gedrag dat ongewenst is en door de omgeving als storend wordt ervaren, noemen we probleemgedrag. Heel vaak zijn we niet in staat om de oorzaken direct te zien en te begrijpen. Wat ontbreekt is het ‘zien’ van de directe relatie tussen oorzaak en gevolg. De term onbegrepen gedrag is daarom beter op zijn plaats.

 

gedrag

Onbegrepen gedrag kan zich uiten in verschillende vormen waaronder roepen, huilen, lachen, slapen, slaan.
Dit zijn duidelijke aanwijzingen voor onderliggende ongenoegens zoals pijn, honger, dorst, angst, verveling, boosheid, verdriet. Deze aanwijzingen zijn een reden om verder terug te kijken naar aanleidingen van gedrag.

Daarbij maak ik gebruik van kennis uit de Sensorische Informatieverwerking (SI) bij ouderen ontwikkeld door Erik Storck en de Brein Omgeving Methodiek™® van        dr. Anneke van der Plaats.

a1

> Observaties    > Advies